ถังขยะฆ่าเชื้อด้วยโอโซนพลาสมาความดันสูง

ช่วยลดปัญหาขยะติดเชื้อและขยะอันตรายจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน

Innovation|Covid19

N/A
CHF N/A pledged
Total donated : N/A

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

นวัตกรรม ถังขยะฆ่าเชื้อด้วยโอโซนพลาสมาความดันสูง ช่วยลดปัญหาขยะติดเชื้อและขยะอันตรายจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน STC วิจัยนวัตกรรมเพื่อต่อสู้ COVID-19