นวัตกรรมระบบฆ่าเชื้อในรถยนต์ “STC O3G”

เพื่อลดการระบาดของไวรัส COVID-19


STC#1|Innovation|Covid19

STC-O3G เครื่องกำเนิดโอโซนฆ่าเชื้อในรถยนต์​ ขนาดเล็ก พกพาสะดวก ใช้พลังงานจากที่จุดบุหรี่ในรถยนต์​สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99% พร้อมทั้งกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์​ โดยใช้เวลาเพียง 6 นาที
goal
Total donated : N/A คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

STC-O3G เครื่องกำเนิดโอโซนฆ่าเชื้อในรถยนต์​ ขนาดเล็ก พกพาสะดวก ใช้พลังงานจากที่จุดบุหรี่ในรถยนต์​สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99% พร้อมทั้งกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์​ โดยใช้เวลาเพียง 6 นาที

โครงการนี้ระดมทุนเพื่อผลิตให้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ มูลค่าเครื่องละ 2,800

โอโซน เป็นแก๊สที่เกิดจากการจับตัวกันของออกซิเจนจำนวน 3 อะตอม มีคุณลักษณะที่ไม่เสถียรและมีปฏิกริยาออกซิไดซ์รุนแรงมาก โดยผลกระทบจากปฏิกิริยาดังกล่าวสามารถทำลายเซลล์ของเชื้อและจุลชีพอย่างไวรัส และ/หรือ แบคทีเรียได้อย่างเฉียบพลัน โดยมีผลงานวิจัยรองรับถึงประสิทธิภาพของโอโซนที่ความเข้มข้น 2.5 ppm สามารถฆ่าเชื้อได้ถึง 93.1%

เครื่องกำเนิดโอโซนสำหรับการฆ่าเชื้อในรถยนต์ STC O3G ใช้แหล่งพลังงาน 12V จากรถยนต์ โดยมีความต้องการกำลังไฟฟ้าประมาณ 100W เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้าที่ศักย์ไฟฟ้าสูงและบังคับให้เกิดปรากฏการณ์โคโรนา (Corona Discharge) ที่ความถี่ 16kHz ซึ่งสามารถกำเนิดโอโซนได้ในปริมาณ 160 มิลลิกรัมต่อนาที

อย่างไรก็ตามสำหรับการทดสอบทางคลินิกสำหรับระยะเวลาในการทำลายเชื้อ COVID-19 จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

อ้างอิง Kenneth K. K. LAM, 2005, “Ozone Disinfection of SARS-Contaiminated Areas” [Online] https://www.ozonetech.com/sites/default/files2/pdf/Ozone_disinfection_of_SARS_Contaminated_Areas.pdf?fbclid=IwAR3EWzkxVRgtchb-SG7Ac-M0YL8qKSguAaOlQ5CpcS-51ZkL0_930CtclZk

ประเภทของการสนับสนุน

1.Donate บริจาคเท่าใดก็ได้ไม่มีขั้นต่ำ
2.Backer สนับสนุนเท่าราคานวัตกรรม (ชุดละ2,800 บาท)
ทั้ง2 ประเภท สามารถนำใบเสร็จไปลดภาษีได้

สามารถร่วมบริจาคเพื่อเป็นกองทุนนวัตกรรมได้ที่

ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (กองทุนวิจัย)
เลขบัญชี 025-800-8002
ธนาคารกรุงเทพ สาขาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม