นวัตกรรมระบบฆ่าเชื้อด้วยโอโซน

สำหรับ อุปกรณ์ ของใช้ และ ธนบัตร “STC O3G”

Innovation|Covid19

N/A
CHF N/A pledged
Total donated : N/A

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิธีการใช้งาน เปิดตู้ นำสิ่งของที่ต้องการฆ่าเชื้อวางบนถาดภายใน ปิดตู้ให้แน่น กดปุ่ม สีฟ้า 1 ครั้ง (5 นาที) สำหรับฆ่าเชื้อทั่วไป สังเกตุที่หน้าจอจะแสดงตัวเลข 5 4 3 2 1 จนกระทั่งเลข 0 รอสักพักประมาณ 30 วินาที เปิดตู้นำสิ่งของที่ฆ่าเชื้อไปใช้งานได้ตามปกติ ข้อควรระวัง ปิดฝาให้แน่นทุกครั้งเมื่อมีการใช้งาน ไม่ควรสัมผัสหรือสูดดมก๊าซโอโซนติดต่อกันเป็นเวลานาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี